Cenník

Ambulancia klinickej psychológie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňouunion

Služby nezahŕňajúce balík zdravotného poistenia a poistenci ostatných poisťovní si služby hradia priamou platbou podľa príslušného cenníka.

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera a.s. majú možnosť požiadať svoju poisťovňu o príspevok (preplatenie zdravotníckeho úkonu, napr. psychoterapie) u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Žiadosť vám vypíšeme na ambulancii.

Pre onkologických pacientov a ich príbuzných (terapia súvisiaca s ochorením rodinného príslušníka) sú terapie hradené Ligou proti rakovine a sú teda zdarma.


Psychologická konzultácia (50 min.) 30,- €


Psychoterapia

– Individuálna (50 min.)  30,-€
– Párová alebo rodinná (70 min./90 min.) 45,-€/ 55,-€

Klinicko-psychologické vyšetrenie 80,-€

(dĺžka vyšetrenia závisí od jeho zamerania )


Vyšetrenie psychickej spôsobilosti

– na výkon práce v SBS 60,-€
– na držanie a nosenie zbrane a streliva 90,-€
– na prácu s omamnými a psychotropnými látkami 70,-€

Vydanie psychologickej správy opätovne (duplikát) 5.-€


                                                                               Cenník platný od 6.12.2022