Psychologické služby

Mgr. Žaneta Šuťáková

Vitajte na stránkach

neštátneho zdravotníckeho zariadenia ambulancie klinickej psychológie v Šali.


ambulancia

 • psychologická konzultácia
 • psychoterapia – individuálna, párová a skupinová
 • klinicko-psychologické vyšetrenia pre zdravotné a iné účely
 • tréning kognitívnych funkcií (pamäť, pozornosť, myslenie, orientácia)

SBS

 • vyšetrenie psychickej spôsobilosti držiteľov a žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
 • vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu s omamnými a psychotropnými látkami
 •  vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre pracovníkov SBS

  Kto je PSYCHOLÓG ?

  Psychológ je absolventom 5-ročného vysokoškolského štúdia psychológie, získal titul Mgr. Ďalej sa môže vzdelávať a získať titul PhD. alebo titul PhDr. Ďalšou formou vzdelávania je špecializácia z klinickej, pracovnej, organizačnej alebo poradenskej psychológie. Psychológ nepredpisuje lieky. Pri diagnostike a pomoci klientom využíva psychologickú diagnostiku: testy, dotazníky a rozhovor. Klinickí psychológovia pracujú v nemocniciach a ambulanciách. Sú to zdravotnícki pracovníci.


Via Vitae s.r.o., Nemocničná 2100, 92701 Šaľa, Mobil: 0949620698, E-mail: viavitaesro@gmail.com