Info

Terapia

terapia
Prvé stretnutie.
Na prvom stretnutí sa vás spýtam čo vás ku mne priviedlo, s čím prichádzate, na čom by ste chceli v terapii pracovať, čo vás trápi. Toto stretnutie bude slúžiť k zmapovaniu vašej životnej situácie a k získaniu informácií. Budem si chcieť vytvoriť čo najpresnejší obraz vášho aktuálneho stavu, preto sa budem pýtať aj na ďalšie dôležité informácie o vašom živote. Oboznámim vás so spôsobom mojej práce, určíme si ciele, ktoré by sme terapiou mohli dosiahnuť. Dohodneme sa na frekvencii stretávania a na spôsobe platby. Samozrejme odpoviem aj na vaše otázky.