Cenník

Ambulancia klinickej psychológie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňouunion

Služby nezahŕňajúce balík zdravotného poistenia a poistenci ostatných poisťovní si služby hradia priamou platbou podľa príslušného cenníka.

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera a.s. majú možnosť požiadať svoju poisťovňu o príspevok (preplatenie zdravotníckeho úkonu, napr. psychoterapie) u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Žiadosť vám vypíšeme na ambulancii.

Pre onkologických pacientov a ich príbuzných (terapia súvisiaca s ochorením rodinného príslušníka) sú terapie hradené Ligou proti rakovine a sú teda zdarma.


Psychologická konzultácia (50 min.) 20,- €


Psychoterapia

– Individuálna (50 min.) 20,-€
– Párová (90 min.) 40,-€
– Skupinová (90 min.) 10,-€ (osoba)


Klinicko-psychologické vyšetrenie (60 min.) 30,-€

(dĺžka vyšetrenia závisí od jeho zamerania )


Tréning kognitívnych funkcií (40 min.) 15,-€


Vyšetrenie psychickej spôsobilosti

– na výkon práce v SBS 55,-€
– na držanie a nosenie zbrane a streliva 80,-€
– na prácu s omamnými a psychotropnými látkami 60,-€


                                                                               Cenník platný od 1.1.2017